Søk

Lukk

Tidlig Inn

KoRus Vest Bergen inviterer i samarbeid med RKBU, RVTS og Bufetat i det regionale opplæringsteamet i Tidlig Inn til webinar med fokus på faglig påfyll. Målgruppen for webinaret er koordinatorer/ressurspersoner, veiledere, jordmødre, helsesykepleiere og leger i kommuner som har deltatt i Tidlig Inn programmet.

Dato 10. – 10. mars 2021
Tid 09:00 – 13:00
Sted Webinar
Pris kr 0,-

Det regionale opplæringsteamet for Tidlig Inn har som tradisjon å årlig invitere til fagseminar. Målsettingen for fagseminaret er å tilby faglig påfyll til nytte i Tidlig Inn- arbeidet. Pga Covid-19 situasjonen lar det seg ikke gjøre å samles fysisk til fagseminar akkurat nå, og vi inviterer derfor til Tidlig Inn webinar.

Webinaret vil som tema ha utgangspunkt i vold i nære relasjoner. Fullstendig program kommer snart og vil bestå av foredrag samt gruppearbeid/erfaringsutveksling.

Frist for påmelding er 5. mars 2021.

Velkommen!

 

Påmelding her

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

 

Nina M. Stangeland, Koordinator for Opplæringsprogrammet i Vestland fylke, Spesialrådgiver, KoRus Vest Bergen

Mobil: 906 83 417, Epost: nsta@helse-bergen.no

Brita K. Leivestad, Spesialrådgiver, KoRus Vest Bergen

Mobil: 412 10 569, Epost: brita.kristin.leivestad@helse-bergen.no

Therese E. Sjursæther, Spesialrådgiver, KoRus Vest Bergen

Mobil: 482 47 214, Epost: therese.ersver.sjursether@helse-bergen.no

 

 

 


Send inn