Søk

Lukk

                               Velkommen til KoRus Vest Bergen

Tjenestestøtte i koronaperioden.

Har du som tjenesteleder i en vestlandskommune bruk for en drøftingspartner i rusmiddelspørsmål og tjenester knyttet til utsatte grupper under korona-epidemien?

 

Vi i KoRus Vest Bergen bistår gjerne.

Ta kontakt via e-post til leder:  slvg@helse-bergen.no. Beskriv kort situasjonen dere ønsker å drøfte, så kontakter vi dere påfølgende arbeidsdag. 

Se også  generell informasjon om våre aktiviteter og nyttige ressurser i koronaperioden under fanene over. 


"Det går an å ta en øl til lunsj, vi har jo bare hjemmekontor"

Publisert 7. april 2020

Koronapandemien pregar oss alle, anten vi er vaksne eller barn. Enkelte blir meir prega enn andre, så det er med rette at sårbare og utsette barn og unge har fått ekstra merksemd dei siste tre vekene. Kva tankar gjer ungdom seg om koronakrisa, og korleis får dei dagane til å gå? Kva med venskap? Kva med einsemd? Kva tankar har dei om sårbare barn og unge? Kva gjer ungdom sjølv viss dei er bekymra? Har dei ei oppmoding til foreldre og andre vaksne, no når påska står for tur? Rundt desse spørsmåla, og fleire til, vil Maren Sævild og Reidar Dale ha ein samtale. Maren Sævild, går i 10. klasse, ho har to eldre sysken og bur saman med foreldra i Samnanger kommune. Reidar Dale er tilsett ved KoRus vest Bergen og jobbar mykje med tematikken om utsette barn.

Ukens spørsmål: Hvordan virker cannabis?

Publisert 7. april 2020

Cannabis har vært gjenstand for mye oppmerksomhet de senere år både i Norge og Internasjonalt. Mange har spørsmål omkring cannabis og bruk av cannabis. Vi vil her forsøke å belyse noen av de mest aktuelle spørsmålene omkring cannabis basert på oppdatert kunnskap og forskning. Vi vil ta for oss et spørsmål hver uke. Ukens spørsmål: Hvordan virker cannabis?

Revidert utgave: International standards for the treatment of drug use disorders

Publisert 7. april 2020

WHO og UNOCD har nylig publisert en revidert utgave av rapporten «International standards for the treatment of drug use disorders». Dokumentet skal bistå medlemslandene i deres arbeid med å utvikle effektive, etisk funderte og kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for mennesker med en avhengighetsdiagnose.

Folkehelse og forebygging


Hva kan vi hjelpe deg med?

Søk