Søk

Lukk

 Rusfaglig forum 9.12.2021

Rusfaglig Forum skal ta opp aktuelle problemstillinger innen rusfeltet. Åpent for dem som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer. 

For mer informasjon og påmelding klikker du her. 

Rusfaglig Forum vil bli strømmet i år på vår hjemmeside og til vår Facebookside. Klikk her for å komme til sendingen. 

Velkommen til KoRus Vest Bergen

Søk


              Siste video fra Korus Bergen

En fredag i måneden inviterer vi dere alle til rusfaglig frokost på Facebook og hjemmesiden vår hvor vi tar opp et nytt tema. Denne gangen dro Kristian og Thomas til Bjørnafjorden for å besøke Ung Arena og Elin Tuft og Signe Christensen. Temaet var ungdom hvor vi snakket med dem om hvordan Bjørnafjorden jobber med å inkludere ungdommene i utvikling av tjenestene som er rettet mot de unge. 

Publikasjoner


Folkehelse og forebygging