Søk

Lukk

Velkommen til KoRus Vest Bergen

Søk


                                  Tjenestestøtte i koronaperioden

Har du som tjenesteleder i en vestlandskommune bruk for en drøftingspartner i rusmiddelspørsmål og tjenester knyttet til utsatte grupper under korona-epidemien?

Vi i KoRus Vest Bergen bistår gjerne.

Ta kontakt via e-post til leder:  slvg@helse-bergen.no. Beskriv kort situasjonen dere ønsker å drøfte, så kontakter vi dere påfølgende arbeidsdag. 

 

Publikasjoner


Folkehelse og forebygging