Søk

Lukk

Velkommen til KoRus Vest Bergen

KoRus Vest Bergen skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vi er organisert under Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin. 

Vi bistår kommunene i Vestland fylke med rusfaglig kompetanse innen områdene folkehelse og forebygging, tidlig innsats og rusarbeid. 


Nasjonal kompetansetjeneste ROP har lansert screeningverktøyet ROPscreen

Publisert 27. januar 2020

Det er et verktøy som kartlegger om mennesker med rusmiddelproblemer også samtidig kan ha en psykisk lidelse. Dette er vanlig, og ofte er ikke dette avdekket av ulike årsaker. Verktøyet kan brukes uten at den som administrerer det har noen formell opplæring eller godkjenning for det. Alle som arbeider med mennesker med rusmiddelproblemer kan bruke det, uansett hvor i førstelinjetjenesten eller spesialisthelsetjenesten en jobber.

Kurs: Uteliv og illegale rusmidler - trixing og mixing

Publisert 10. januar 2020

For å skape et tryggere uteliv, går KoRus Bergen i samarbeid med teatergruppen TeaterClub nye veier i kursing av medarbeidere i utelivsbransjen. Tirsdag 11. februar holdes første kurs. Kurset er interaktivt og består av ulike teatersekvenser hvor hendelser fra virkeligheten presenteres og dramatiseres. Bergen Kommune v/avd. for skjenkesaker, politiet, ambulansetjenesten og KoRus vil være tilstede og svare på spørsmål fra deltakerne.

Kommunalt rusarbeid - tilskuddsordning

Publisert 8. januar 2020

Søknadsfrist 1. mars 2020. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen. Bevilgningen for tilskuddet er totalt på 492,5 millioner kroner.

Folkehelse og forebygging


Hva kan vi hjelpe deg med?

Søk