Søk

Lukk

                               Velkommen til KoRus Vest Bergen

Tjenestestøtte i koronaperioden.

Har du som tjenesteleder i en vestlandskommune bruk for en drøftingspartner i rusmiddelspørsmål og tjenester knyttet til utsatte grupper under korona-epidemien?

 

Vi i KoRus Vest Bergen bistår gjerne.

Ta kontakt via e-post til leder:  slvg@helse-bergen.no. Beskriv kort situasjonen dere ønsker å drøfte, så kontakter vi dere påfølgende arbeidsdag. 

Se også  generell informasjon om våre aktiviteter og nyttige ressurser i koronaperioden under fanene over. 


Folkehelse og forebygging


Hva kan vi hjelpe deg med?

Søk