Søk

Lukk

Les hele programmet og meld deg på her! 

For å melde deg på klikker du her

For å lese hele programmet og bli bedre kjent med foredragsholderne klikker du her. 

Velkommen til KoRus Vest Bergen

Søk


              Siste video fra Korus Bergen

Torsdag 9. juni la KORUS Bergen og KORUS Midt fram Føre Var – rapporten fra både Bergen og Trondheim. Etter fremleggingen ble det en samtale rundt funnene. Samtalen ble ledet av Thomas Anthun Nielsen.

Se hele fremleggingen i videovinduet til høyre. 

Publikasjoner


Folkehelse og forebygging