Søk

Lukk

Velkommen til KoRus Vest Bergen

KoRus Vest Bergen skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vi er organisert under Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin. 

Vi bistår kommunene i Vestland fylke med rusfaglig kompetanse innen områdene folkehelse og forebygging, tidlig innsats og rusarbeid. 


Folkehelse og forebygging


Hva kan vi hjelpe deg med?

Søk