Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

                                                      

13. – 13. januar 2021 Læringsnettverk pårørendeinvolvering - Vestland KoRus vest Bergen inviterer til læringsnettverk om pårørende. Målgruppen for læringsnettverket er i hovedsak ansatte i NAV sosialtjeneste og psykisk helse og rustjenestene i kommunene i Vestland fylke, men kan også være aktuelt for andre som jobber i rusfeltet. Mer informasjon og påmelding 11. – 11. februar 2021 ROP læringsnettverk - Skei 11. februar, kl. 10:00 - 12:00, webinar. Tema: Voldskartlegging v/foreleser Helge Hoff Nettverket hadde oppstart i 2020. Mer informasjon og påmelding 18. – 18. februar 2021 ROP læringsnettverk - Bergen 18. februar, kl. 10:00 - 12:00, webinar. Tema: Recovery v/Eva Brekke Nettverket hadde oppstart i 2020. Mer informasjon og påmelding 24. – 24. februar 2021 Læringsnettverk - MI (Motiverende samtale) KoRus Vest Bergen inviterer til læringsnettverk i MI (Motiverende samtale). Målgruppen for nettverket er ansatte i kommunene i Vestland fylke som har deltatt på innføringskurs og fordypningskurs i motiverende samtale. Mer informasjon og påmelding 25. – 25. februar 2021 Læringsnettverk - Pakkeforløpet Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til å løse noen av dagens utfordringer ved å sette god praksis i system. Pakkeforløp skal gi brukere og pårørende et helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp uten unødig ventetid. Brukerne skal få mer innflytelse på behandlingen og forløpet skal evalueres systematisk og jevnlig. Samarbeid mellom TSB, kommune, fastlege og andre aktører løftes frem for å sikre gode, sømløse overganger. Kommunen har et koordineringsansvar, og skal sikre nødvendig oppfølgning før, under og etter behandling i TSB. Mer informasjon og påmelding