Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

                                                      

25. – 26. august 2020 Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - region Vestland nord Tidlig Inn opplæringsprogram- kurs for nyansatte og andre ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre i kommuner som tidligere har gjennomgått programmet. Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord. Mer informasjon og påmelding 27. – 28. august 2020 Innføringskurs i Motiverende Samtale Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser Mer informasjon og påmelding 1. – 2. september 2020 Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - region Vestland sør Tidlig Inn opplæringsprogram- kurs for nyansatte og andre ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre i kommuner som tidligere har gjennomgått programmet. Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord Mer informasjon og påmelding 27. – 29. oktober 2020 MI gruppeterapi Et praksisrettet kurs med vekt på øvelser, og hvordan generelle prinsipper fra Motiverende samtale kan tilpasses til et gruppeformat Mer informasjon og påmelding 19. – 20. november 2020 Fordypningskurs i Motiverende Samtale Et kurs for dem som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i Motiverende Samtale Mer informasjon og påmelding