Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

                                                      

26. – 26. august 2021 ROP læringsnettverk - Skei Behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse er forbundet med mange ulike utfordringer hos ansatte i både kommunetjenesten, Nav og spesialisthelsetjenesten. Her finner dere informasjon om datoer som gjenstår i pågående nettverk. 26. august - tema: alvorlig personlighetsproblematikk Mer informasjon og påmelding 30. – 30. august 2021 Tryggere uteliv, med fokus på illegale rusmidler KoRus Vest Bergen inviterer i samarbeid med Det Akademiske Kvarter og Politiet, utelivsbransjen til kurs for et tryggere uteliv. Mer informasjon og påmelding 2. – 2. september 2021 ROP læringsnettverk - Bergen Behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse er forbundet med mange ulike utfordringer hos ansatte i både kommunetjenesten, Nav og spesialisthelsetjenesten. Her finner dere informasjon om datoer som gjenstår i pågående nettverk. 2. september - Tema: brukermedvirkning Mer informasjon og påmelding 21. – 21. september 2021 Digital opplæring i strukturerte tilbakemeldingsverktøy (FIT) KoRus Vest Bergen har gleden av å invitere til dagskurs om strukturerte tilbakemeldingsverktøy, med påfølgende tilbud om deltakelse i læringsnettverk. Målgruppe: Kurset er rettet mot ansatte i kommunene i Vestland fylke innen rus og psykisk helse. Mer informasjon og påmelding 21. – 21. oktober 2021 Regionalt læringsnettverk - MI (Motiverende samtale) KoRus Vest Bergen inviterer til læringsnettverk i MI (Motiverende samtale). Målgruppen for nettverket er ansatte i kommunene i Vestland fylke som har deltatt på innføringskurs og fordypningskurs i motiverende samtale. Mer informasjon og påmelding