Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

                                                      NB! Alle kurs til og med 31. mai er avlyst

23. – 24. mars 2020 AVLYST: Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - region Vestland sør Tidlig Inn opplæringsprogram- kurs for nyansatte og andre ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre i kommuner som tidligere har gjennomgått programmet. Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord Mer informasjon og påmelding 25. – 25. mars 2020 AVLYST: Seminar i Kartleggingsverktøy "Brukerplan" - region Vestland Nord BrukarPlan er eit verktøy for å kartlegge omfang og karakter av rus- og psykiske helseproblem hos brukarar av kommunen sine helse-, omsorg- og velferdstenester. BrukarPlan kartlegg funksjonen til tenestemottakaren på fleire område, som bruk av rusmiddel, fysisk og psykisk helse og sosiale tilhøve som bustad, arbeid, nettverk og aktivitet. Verktøyet kan nyttas til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tenester. Mer informasjon og påmelding 26. – 27. mars 2020 AVLYST: Eldre og rus Et kurs som tar sikte på å bidra med økt kompetanse til å fange opp eldre med rusmiddelproblemer og å kunne tilby bistand. Mer informasjon og påmelding 26. – 26. mars 2020 AVLYST: Seminar i Kartleggingsverktøy "Brukerplan" - region Sognefjord BrukarPlan er eit verktøy for å kartlegge omfang og karakter av rus- og psykiske helseproblem hos brukarar av kommunen sine helse-, omsorg- og velferdstenester. BrukarPlan kartlegg funksjonen til tenestemottakaren på fleire område, som bruk av rusmiddel, fysisk og psykisk helse og sosiale tilhøve som bustad, arbeid, nettverk og aktivitet. Verktøyet kan nyttas til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tenester. Mer informasjon og påmelding 2. – 2. april 2020 AVLYST: Dagskurs om rus- og psykoselidelser Dagskurs om rus- og psykoselidelser. Kurset er rettet mot fagpersoner i 1. og 2. linje tjenesten som jobber med rus og psykisk helse. Mer informasjon og påmelding