Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

11. – 11. februar 2022 alor nettverkssamling alor står for arbeidsliv og rus. Et alor-nettverk er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer knyttet til problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv. Nettverket bygger på, og er avhengig av, aktiv deltakelse fra deltakerne. Målgruppe: ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten etc. Mer informasjon og påmelding 15. – 15. mars 2022 Læringsnettverk om strukturerte tilbakemeldingsverktøy, Bergen Læringsnettverket er et samarbeid mellom NAPHA og Korus Bergen. Strukturerte tilbakemeldingsverktøy er anbefalt i den nasjonale veilederen Sammen om mestring (Helsedirektoratet, 2014). Dette er viktige verktøy for å styrke brukerinvolvering i tjenestene, som er et uttalt mål i blant annet Pakkeforløp og rus og psykisk helse. Mer informasjon og påmelding 22. – 22. mars 2022 Regional nettverkssamling for AAH - Ansvarleg alkoholhandtering, Bergen Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. Mer informasjon og påmelding 23. – 24. mars 2022 Innføringskurs i Motiverende Samtale (MI) Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser Mer informasjon og påmelding 24. – 24. mars 2022 Regional nettverkssamling for AAH - Ansvarleg alkoholhandtering, Skei Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. Mer informasjon og påmelding