Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

21. – 22. november 2019 Fordypningskurs i Motiverende samtale Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall. Mer informasjon og påmelding 27. – 27. november 2019 Dagskurs om rus- og psykoselidelser Dagskurs om rus- og psykoselidelser. Kurset er aktuelt for helsepersonell. Kurset er dessverre fulltegnet. Om du ønsker å stå på venteliste, kan du sende en epost til Lene Iren Hauge – leru@bergensklinikkene.no Mer informasjon og påmelding 28. – 29. november 2019 Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige For pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gis uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke. Mer informasjon og påmelding 5. – 5. desember 2019 ROP-læringsnettverk Kronstad DPS kommer for å undervise om FACT modellen og dele praktiske erfaringer fra deres arbeid med FACT oppfølging. Det vil bli lagt opp til gruppe- og plenumsdiskusjon. Mer informasjon og påmelding 12. – 12. desember 2019 Rusfaglig Forum For dem som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer. Eksempelvis helse- og sosialpolitikere, kommunal helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, Bufetat, skoler, politi og organisasjoner samt andre som arbeider med rusmiddelproblemer Mer informasjon og påmelding