Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

18. – 18. august 2022 ROP læringsnettverk - Skei Korus Bergen inviterer til ROP-læringsnettverk i Vestland Nord. Målsetningen med nettverket er å styrke kompetanse i tilknytning til ROP-arbeid, og fremme gode forløp for brukerne med utgangpunkt i nasjonale retningslinjer. Det legges opp til forelesninger samt aktiv deltakelse fra deltakerne i nettverket. Samlingene vil veksle mellom fysiske og digitale samlinger. Mer informasjon og påmelding 1. – 2. september 2022 Fordypningskurs i MI og veiledning Ønsker du å videreutvikle dine ferdigheter i Motiverende samtale? Da kan du være med på spennende dager med oss på Korus Bergen. Kurset går over tre dager: 1.-2. september, og 26. oktober. Mer informasjon og påmelding 27. – 27. september 2022 Regional nettverkssamling for AAH - Ansvarleg alkoholhandtering, Bergen Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. Mer informasjon og påmelding 20. – 20. oktober 2022 Regional nettverkssamling for AAH - Ansvarleg alkoholhandtering, Skei Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. Mer informasjon og påmelding 1. – 1. november 2022 Regionalt nettverk for Motiverende samtale Korus Bergen inviterer til nettverk om motiverende samtale, som arrangeres to ganger i året. Målsetningen med nettverket er å styrke deltakernes kompetanse og ferdigheter i motiverende samtale. Dette gjøres gjennom undervisning, praktiske øvelser, veiledning og erfaringsdeling. Målgruppen er ansatte i rus- og psykisk helsetjenester i Vestland fylke som har gjennomført innførings- og fordypningskurs i motiverende samtale. Mer informasjon og påmelding