Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

18. – 18. august 2022 ROP læringsnettverk - Skei Korus Bergen inviterer til ROP-læringsnettverk i Vestland Nord. Målsetningen med nettverket er å styrke kompetanse i tilknytning til ROP-arbeid, og fremme gode forløp for brukerne med utgangpunkt i nasjonale retningslinjer. Det legges opp til forelesninger samt aktiv deltakelse fra deltakerne i nettverket. Samlingene vil veksle mellom fysiske og digitale samlinger. Mer informasjon og påmelding 1. – 2. september 2022 Fordypningskurs i MI og veiledning Ønsker du å videreutvikle dine ferdigheter i Motiverende samtale? Da kan du være med på spennende dager med oss på Korus Bergen. Kurset går over tre dager: 1.-2. september, og 26. oktober. Mer informasjon og påmelding 7. – 7. september 2022 Regional fagsamling for opplæringsprogrammet Tidlig Inn 2022- i Bergen KORUS Bergen inviterer i samarbeid med KORUS Stavanger, RKBU, RVTS og Bufetat Tidlig Inn- kommuner til regional fagsamling med fokus på erfaringsdeling og faglig påfyll. Mer informasjon og påmelding 27. – 27. september 2022 Regional nettverkssamling for AAH - Ansvarleg alkoholhandtering, Bergen Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. Mer informasjon og påmelding 4. – 4. oktober 2022 Kurs i Feedback-verktøy (FIT) Strukturerte tilbakemeldingsverktøy er anbefalt i den nasjonale veilederen Sammen om mestring (Helsedirektoratet, 2014). Dette er viktige verktøy for å styrke brukerinvolvering i tjenestene, som er et uttalt mål i blant annet Pakkeforløp i rus og psykisk helse. Det øker brukernes involvering i egen behandling og kan sikre at vi sammen jobber mot felles mål. Mer informasjon og påmelding