Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

                                                      

20. – 20. mai 2021 ROP læringsnettverk - Bergen Behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse er forbundet med mange ulike utfordringer hos ansatte i både kommunetjenesten, Nav og spesialisthelsetjenesten. Her finner dere informasjon om datoer som gjenstår i pågående nettverk. Tema 20. mai: Personlighetsforstyrrelser , ruslidelser og mentalisering. Foreleser: Katharina T. E. Morken Mer informasjon og påmelding 25. – 26. mai 2021 Innføringskurs i Motiverende Samtale (MI) - fulltegnet Dette kurset vil foregå digitalt på Teams begge dager. Mer informasjon og påmelding 10. – 10. juni 2021 Føre Var Er du interessert i rusmiddeltrender? Følg Føre Var-webinaret. Da lanseres vårens Føre Var. Dette er rapport nr. 37 i rekken. Covid-19-situasjonen har det siste året påvirket rusmiddelbildet i Bergen, og det vil bli interessant å se om så fremdeles er tilfellet. Mer informasjon og påmelding 26. – 27. august 2021 Innføringskurs i Motiverende Samtale (MI) Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser Mer informasjon og påmelding 21. – 21. oktober 2021 Regionalt læringsnettverk - MI (Motiverende samtale) KoRus Vest Bergen inviterer til læringsnettverk i MI (Motiverende samtale). Målgruppen for nettverket er ansatte i kommunene i Vestland fylke som har deltatt på innføringskurs og fordypningskurs i motiverende samtale. Mer informasjon og påmelding