Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

15. – 15. mars 2023 Førebyggande planar i arbeid med barn og unge Statsforvaltaren, KORUS, RVTS, RKBU, NAPHA og KS inviterer kommunane i Vestland, til å delta i ein planprosess våren 2023. Mer informasjon og påmelding 21. – 22. mars 2023 Fulltegnet - Innføringskurs i Motiverende Samtale (MI) Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser Mer informasjon og påmelding 12. – 12. april 2023 alor nettverkssamling alor står for arbeidsliv og rus. Et alor-nettverk er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer knyttet til problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv. Nettverket bygger på, og er avhengig av, aktiv deltakelse fra deltakerne. Målgruppe: ledere, akan-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten etc. Mer informasjon og påmelding 12. – 12. april 2023 Nettverkssamling i Feedback-verktøy (FIT) - Bergen Strukturerte tilbakemeldingsverktøy er anbefalt i den nasjonale veilederen Sammen om mestring (Helsedirektoratet, 2014). Dette er viktige verktøy for å styrke brukerinvolvering i tjenestene, som er et uttalt mål i blant annet Pakkeforløp i rus og psykisk helse. Det øker brukernes involvering i egen behandling og kan sikre at vi sammen jobber mot felles mål. Mer informasjon og påmelding 27. – 28. april 2023 Regional nettverkssamling for AAH - Ansvarleg alkoholhandtering, heile Vestland Ansvarleg alkoholhandtering er ei nasjonal satsing for kommunane, der føremålet er å styrke bruken av alkohollova. Denne samlingen starter og avsluttes med lunsj, se detaljer i invitasjon. Mer informasjon og påmelding