Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

11. – 11. februar 2020 Uteliv og illegale rusmilder - trixing og mixing. Kurset er for ansatte i utelivsbransjen og holdes av KoRus Vest Bergen i samarbeid med teatergruppen TeaterClub. Kurset er interaktivt og består av ulike teatersekvenser hvor hendelser fra virkeligheten presenteres og dramatiseres. Bergen Kommune v/avd. for skjenkesaker, politiet, ambulansetjenesten og KoRus vil være tilstede og svare på spørsmål fra deltakerne. Mer informasjon og påmelding 5. – 6. mars 2020 Innføringskurs i Motiverende Samtale Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser Mer informasjon og påmelding 23. – 24. mars 2020 Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - Vestland sør Tidlig Inn opplæringsprogram- kurs for nyansatte og andre ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre i kommuner som tidligere har gjennomgått programmet. Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord Mer informasjon og påmelding 26. – 27. mars 2020 Eldre og rus Et kurs som tar sikte på å bidra med økt kompetanse til å fange opp eldre med rusmiddelproblemer og å kunne tilby bistand. Mer informasjon og påmelding 25. – 26. august 2020 Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - Vestland nord Tidlig Inn opplæringsprogram- kurs for nyansatte og andre ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre i kommuner som tidligere har gjennomgått programmet. Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord. Mer informasjon og påmelding