Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

Med bakgrunn i dagens smittesituasjon så blir alle kurs og nettverk holdt digitalt ut september 2021.

2. – 3. november 2021 Eldre og rus Et kurs som tar sikte på å bidra med økt kompetanse til å fange opp eldre med rusmiddelproblemer og å kunne tilby bistand. Mer informasjon og påmelding 4. – 4. november 2021 ROP læringsnettverk - Skei Behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse er forbundet med mange ulike utfordringer hos ansatte i både kommunetjenesten, Nav og spesialisthelsetjenesten. Her finner dere informasjon om datoer som gjenstår i pågående nettverk. 4. november - tema: Rus- og psykiske lidelser - hvorfor henger dette sammen? Forelesere er Thomas Haug og Randi Abrahamsen Dette er siste samlingen i nettverket. Mer informasjon og påmelding 4. – 4. november 2021 Regionalt læringsnettverk - MI (Motiverende samtale) KoRus Vest Bergen inviterer til læringsnettverk i MI (Motiverende samtale). Målgruppen for nettverket er ansatte i kommunene i Vestland fylke som har deltatt på innføringskurs og fordypningskurs i motiverende samtale. Mer informasjon og påmelding 11. – 11. november 2021 Dagskurs om rus- og psykoselidelser KoRus Vest Bergen inviterer til dagskurs om rus- og psykoselidelser Mer informasjon og påmelding 24. – 24. november 2021 Læringsnettverk pårørendeinvolvering - Vestland KoRus vest Bergen inviterer til læringsnettverk om pårørende. Målgruppen for læringsnettverket er i hovedsak ansatte i NAV sosialtjeneste og psykisk helse og rustjenestene i kommunene i Vestland fylke, men kan også være aktuelt for andre som jobber i rusfeltet. Her finner dere informasjon om pågående nettverk. 24. november - tema: Etterlatte ved narkotikarelatert død (END prosjektet) Mer informasjon og påmelding