Søk

Lukk

Tidlig inn


Hva er Tidlig Inn?

Tidlig inn er et opplæringsprogram innen temaene rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner rettet mot småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Tidlig Inn styrker kommunens arbeid i møte med gravide og småbarnsforeldre og deres barn.

Målsetningen for programmet er økt kunnskap om tema, opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk for tidlig identifikasjon og intervensjon og fokus på viktigheten av tverrfaglig samarbeid. Programmet retter seg mot kommunalt ansatte som i sitt daglige arbeid møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Hovedmålgruppen er helsepersonell som jordmødre, helsesykepleiere og fastleger. Les mer om Tidlig Inn her.

Hvorfor er Tidlig Inn viktig?Opplæringsprogrammet Tidlig Inn har som hensikt:

  • Å gjøre de ansatte trygge i å ta opp vanskelige tema, avdekke et begynnende problem og tilby riktig hjelp. Mot til å spørre, mot til å handle.
  • Å styrke den enkelte ansattes ferdigheter og opplevelse av mestring.
  • Å skape mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte.
  • Å stimulere til godt tverrfaglig samarbeid hvor den enkelte ansatte har god kjennskap til videre handlingsgang.
  • Å legge til rette for en god oppvekst for barn i kommunen.
Hvordan gjennomføres Tidlig Inn?

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager gjennom ca ett år. Undervisning med kursholdere fra RVTS, RKBU, Bufetat og KoRus Vest Bergen - det regionale opplæringsteamet (ROT). 

Veiledning etter hver modul ved regionalt team. Kommunen er ansvarlig for videre veiledning i to år etter endt undervisning. 

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn er gratis for kommunen. Det er ingen deltakeravgift. Kommunen står som praktisk arrangør for gjennomføring av programmet (fristilling av deltakerne, tilrettelegge lokaliteter og lunsj).

Før oppstart av programmet inngås det kontrakt mellom kommunen og KoRus Vest Bergen. Det er mulig for flere kommuner å gjennomføre undervisningsdagene sammen. Les mer om opplæring og veiledning her.

Hva kan KoRus Vest Bergen bistå med?
  • Utdypende informasjon om Tidlig Inn- modellen.
  • Koordinatorfunksjon og bindeledd mellom kommunen og det regionale opplæringsteamet.
  • Planlegging og tilrettelegging for gjennomføring av opplæringsprogrammet i samarbeid med kommunens kontaktperson.
  • Kontakt opp mot Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
Les mer: