Søk

Lukk

Mer om HKH-metoden


HKH-metoden bygger på WHO’s modell Rapid Assessment and Response (RAR) og er utviklet og tilpasset norske forhold av KoRus vest Bergen, i samarbeid med Utekontakten i Bergen kommune.

Det som kjennetegner HKH-metoden er:

 • HKH-metoden er hurtig.
 • HKH-metoden er manualbasert.
 • HKH-metoden resulterer i en rapport med handlingsplan.
 • HKH-metoden kartlegger både problemområdet og de ulike instansenes pågående innsats.
 • HKH-metoden bruker metodetriangulering, og validitet sikres gjennom kryssjekking av funn på tvers av ulike datakilder og metoder.
 • HKH-metoden identifiserer og styrker pågående lokal innsats.
 • HKH-prosessen skjer under veiledning fra kompetansemiljøer.

Metoden egner seg godt i et tidlig intervensjonsperspektiv.

Følgende framgangsmåte illustrerer trinnene i en HKH-kartlegging:

 1. Avklare behov for/forespørsel om å gjennomføre en kartlegging etter HKH-metoden.
 2. Etablering av en ressurs- og/eller styringsgruppe.
 3. Innledende konsultasjon.
 4. Kartlegging av pågående innsats og problemet i en parallell prosess.
 5. Analyse av «hull» mellom problemet og den pågående innsatsen.
 6. Avsluttende konsultasjon.
 7. Rapport med handlingsplan.
Hvordan få til HKH i praksis?

Kartleggingsteamet består ideelt sett av et team på 5-7 personer som gjennomfører er kartlegging av problemets omfang og hvilke tiltak som eksisterer pr. dato. Kartleggingen munner ut i en rapport med en konkret handlingsplan. Gjennom kartleggingsprosessen involveres lokalmiljøet og ulike offentlige og frivillige organisasjoner på mange forskjellige måter.