Søk

Lukk

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH)


Hva er Hurtig Kartlegging og Handling (HKH)?

Metoden Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) er et verktøy som gjør at en i løpet av en 6-måneders periode kan kartlegge ulike problemstillinger og pågående innsats på gruppe- og samfunnsnivå. Kartleggingen munner ut i en rapport med konkrete forslag til en handlingsplan som det er bred enighet om i lokalmiljøet. Les mer om hva HKH er

Hvorfor er HKH viktig?

HKH gir kommuner og lokalmiljøer et godt grunnlag for i fellesskap å enes om hva som er utfordringene og hvordan man skal prioritere tiltak overfor ulike grupper i befolkningen som har behov for bedre og mer samordnede innsatser.

Hvordan få til HKH i praksis?

Det er kommunen selv om gjennomfører kartleggingen ved bruk av ulike metoder som blant annet fokusgrupper, intervjuer og dokumentanalyser. Les mer om gjennomføring av HKH

Hva kan KoRus Vest Bergen bistå med?
  • Utfyllende informasjon om HKH og erfaringer fra bruk av metoden
  • Opplæring og veiledning i bruk av metoden og gjennomføring av en HKH.
  • Tilgang til verktøy og manual.
Les ulike HKH-rapporter her:
Beefing, voldsbruk og avtalte slåsskamper blant ungdom i Færder (2019)
Rus blant ungdom på Bømlo (2017)
Overdoser i Bergen: En rapport om risiko og beskyttende faktorer (2011)