Søk

Lukk

Eldre og rus


Hvorfor er fokus på eldre og rus viktig?

Bruk av rusmidler blant eldre er et økende fenomen, hvor kombinasjon av alkohol og legemiddelbruk er en viktig problemstilling. Eldre som har utviklet skadelig bruk eller avhengighet søker i mindre grad hjelp, oppdages sjeldnere og henvises til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (TSB) i liten grad.

Statistikken viser at eldrebefolkningen drikker mer alkohol og bruker flere legemidler enn sine forgjengere.  Alderdommens sårbarhet, svakere helse og livsløpsoverganger kan medføre risiko for et forhøyet alkoholforbruk samt en større belastning på kroppen og hjernen. Ivaretakelse av eldre sine helhetlige behandlingsbehov er viktig, og kommunale helsetjenester har en sentral rolle i å diagnostisere og initiere behandling av rusmiddelproblemer hos eldre. Les mer om eldre og rus her. 

Hva kan KoRus Vest Bergen bistå med?

KoRus Vest Bergen kan bidra med kompetansehevingstiltak for involverte faggrupper i Vestland fylke. Vi kan tilby opplæring i kartlegging av bruk av rusmidler og samtalemetodikk i møte med eldre.

Les mer: