Søk

Lukk

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)


Hva er BTI?

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet bekymring til.

Hensikten med BTI-modellen er å sikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

BTI har tre grunnleggende formål:

 • Tidlig innsats
 • Samordning
 • Medvirkning 
Hvorfor er BTI viktig?

BTI-modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester, og mellom tenester og barn/foresatte.

Hva kan Korus Vest Bergen bistå med?

 • Gi utdypende informasjon om modellen.
 • Samhandlings- og kompetansekartlegging.
 • Prosjektveiledning og implementering.
 • Kompetansheving.
 • Kontakt opp mot Helsedirketoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.
Hvordan få BTI til i praksis?
 1. Forankre.
 2. Organisere.
 3. Beskrive tjenester og tiltak.
 4. Kartlegge status, som kompetanse og   samhandlingspraksis.
 5. Utarbeide handlingsveiledere.
 6. Informere og involvere;                                                      i. barn, unge og foresatte                                            ii. ansatte i alle relevante tjenester
 7. Planlegge opplæring og kompetanse.
 8. Pilotere (prøve ut i noen tjenester).
 9. Tilrettelegge for et godt system for tilbakemelding fra brukere og ansatte.
 10. Planlegge vedlikehold og ivareta nyansatte.

Her finner du webinaret Fylkesmannen i Rogaland og Vestland hadde i oktober 2020. Webinaret er tilgjengelig til 31.12.2020 og passord kan fåes ved henvendelse til Reidar Dale i KoRus Vest Bergen.

Les mer om BTI på Forebygging.no: