Søk

Lukk
Photo by Aya Okawa on Unsplash

Tidlig innsats


Tidlig innsats er en sentral og viktig strategi for kommunene

Tidlig innsats betyr å handle så tidlig så mulig når man er bekymret for en annen. Tidlig og god hjelp forhindrer at problemer får vokse seg store. Tidlig innsats kan enten settes inn tidlig i livet eller tidlig i et utviklingsforløp. Tidlig innsats kan være avgjørende for at den enkelte, enten det er et barn eller en voksen, får de utviklingsmuligheter den har behov for og krav på. Tidlig innsats krever samarbeid og samhandling på tvers av tjenester og mellom tjenester og det sivile samfunnet.

KoRus har en rekke verktøy og innsatser som kan hjelpe kommunene i dette arbeidet, slik som programmet Tidlig Inn, Bedre Tverrfaglig Innsats og HKH-metoden.

I menyen til venstre finner du informasjon om våre tilbud innen fagområdet tidlig innsats.