Søk

Lukk

Mer om overdoseforebyggende arbeid


Det overdoseforebyggende arbeidet som er igangsatt i første overdosestrategi skal videreføres, samtidig er det behov for å styrke innsatsen ytterligere. Gjennom samarbeid med ulike partnere videreføres tiltak som har hatt god effekt i den utløpte overdosestrategien. Samtidig tar den nye strategien for seg nye utfordringer, nye rusmidler, vurdering av nye målgrupper og nye tiltak som vil kunne ha betydning. I dette inngår blant annet legevaktens og ambulansetjenestens rolle i forbindelse med overdoser.

Nye tiltak:

 • Økt fokus på somatisk helse og ernæringsstatus
 • Sørge for ny og oppdatert kunnskap på feltet for å sikre målrettede tiltak
 • Utarbeide «Pakkeforløp for oppfølgning etter ikke-dødelig overdose»
 • Vurdere utvkling av et varslingssystem for særlig sterke/farlige stoffer
 • Vurdere testing av rusmidler i ulike former

Videreførte tiltak:

 • Switch-kampanjen
 • Øke tilgang til LAR, også lavterskel
 • Nalokson nesespray
 • Kommunenettverk/læringsnettverk
 • Brukermedvirkning
 • Forebygge overdoser i sårbare faser
 • Verdens overdosedag
 • Tilgang på sterilt brukerutstyr
 • Tilgjengelig statistikk
 • Tydeliggjøre juridiske muligheter knyttet til informasjonsutveksling slik som taushetsplikt og nødrett
 • Lavterskelkonferansen