Søk

Lukk

Overdoseforebyggende arbeid


Hva er nasjonal overdosestrategi?

Med Nasjonal overdosestrategi 2019 - 2022 ønsker Helsedirektoratet å gi retning til den overdoseforebyggende innsatsen i årene fremover og løfte frem områder som kan bidra til å møte utfordringene. Les mer om nasjonal ovderdosestrategi her.

Vi har en visjon om at samfunnet skal bistå brukere av illegale rusmidler på en slik måte at ingen mister livet av sitt rusmiddelbruk

Nasjonal overdosestrategi
Hvorfor er den nasjonale overdosestrategien viktig?

Overdosedødsfall er en av de store årsakene til dødsfall blant unge mennesker i verden. Norge ligger fortsatt på toppen av statistikken, med et gjennomsnitt på 260 dødsfall per år. I 2017 var det en nedgang i antall dødsfall, til det laveste siden 2003. Det var en større nedgang i pilotkommunene. Tross for at tallene ikke er statistisk signifikant, kan dette tyde på at den særlige innsatsen i disse kommunene har bidratt til nedgangen i dødsfall.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet la Helsedirektoratet i 2019 frem en ny overdosestrategi for 2019 – 2022.

Hvordan komme i gang med overdoseforebyggende arbeid?

Alle kommuner anbefales å være årvåken med tanke på overdose, også de som ikke har registrert noen overdosedødsfall de siste årene. Det er flere enkle tiltak alle kommuner raskt kan igangsette, eksempelvis:

  • Utdeling av overdosekort
  • Henge opp materiell om overdoseforebygging
  • Opplæring i førstehjelp
  • Markere verdens overdosedag 31. august
  • Delta i vårt regionale nettverk

Helsedirektoratet anbefaler at en karlegging av lokal overdosesituasjon danner grunnlaget for utvikling av handlingsplaner og prosedyrer i kommunen. Flere verktøy er nyttig med tanke på lokal kartlegging, eksempelvis Brukerplan og Hurtig Kartlegging og Handling.

Hva kan KoRus Vest Bergen bistå med?
  • Vi drifter et regionalt nettverk som alle kommuner i Vestland fylke kan delta i
  • Informasjon og kompetanseheving på virksomme tiltak i tråd med overdosestrategien
  • Praktisk råd og veiledning på gjennomføring av tiltak iden enkelte kommune.
  • Veilede i implementeringsprosess
Les mer og hent materiell: