Søk

Lukk

Musikkterapi i rus- og psykisk helse


Hva er musikkterapi?

Gjennom et musikalsk mellommenneskelig sammarbeid og samspill gir musikkterapi muligheter for utvikling og endring, og bidrar med en ressursorientert tilnærming til arbeid med rus og psykisk helse .

Musikkterapi handler m.a. om å bruke de mulighetene musikken kan gi i forhold til:        

  • Det å mestre
  • Deltaking og å bli inkludert
  • Relasjonsskapende aktivitet

Musikkterapi foregår individuelt eller i gruppe. Det er brukeren som styrer det musikalske samspillet, alt etter hva han eller hun kan og har lyst til. Musikkterapeutane har da en ressursorientert tilnærming i arbeidet med rusavhengighet og psykisk helse. Her tar en utgangspunkt i brukeren sine ressurser, med fokus på helsefremming og livskvalitet. 

KoRus vest Bergen kan bistå med:
  • Utdypende informasjon om musikkterapi
  • Kartlegging
  • Kontakt opp mot TSB
  • Innlegg/foredrag om brukererfaringer
Hvorfor musikkterapi i rus- og psykiske helse?

Systematisk bruk av musikkterapi blir anbefalt av Helsedirektoratet i to sentrale retningsliner knyttet til rus, og én til psykisk helse. Retningslinjene legger vekt på at det bør legges til rette for musikkterapi for de brukerane som ønsker dette:

  • Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013, IS-1957).  
  •  Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (2016, IS-2219).  
  •  Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (2016, IS-2211).
Hvordan kan jeg delta i musikkterapi?

For de som tror dette er noe passer for seg, kan ta kontakt med sin fastlege, NAV konsulent eller lokale behandler og spørre etter musikkterapitilbud. Eksempelvis tilbyr Bergensklinikken musikkterapi som en del av sitt behandlingstilbud.

Les mer om musikkterapi:

“Jeg tenker at musikkterapi er å mestre”. Evaluering av musikkterapi ved Bergensklinikken

korus-musikkterapirapport-2019-webutgave.pdf (425,5 kB)