Søk

Lukk

Brukerplan


Hva er Brukerplan?

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester. Kartleggingen kan brukes til kvalitetssikring, utvikling og evaluering av tjenester, og som grunnlag for tjenesteforskning.

Hvorfor er Brukerplan viktig?

Formålet med Brukerplan er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Brukerplan er en viktig informasjonskilde for sentrale myndigheter og benyttes blant annet til å evaluere opptrappingsplanen for rusfeltet.

Hva kan KoRus bidra med?

Korus bistår kommunene i Vestland fylke med opplæring i kartlegging, gjennomføring og oppfølging av resultatene.

 

Les mer: