Søk

Lukk

Erfaringsforum ved KoRus Vest Bergen


Erfaringsforum består av brukerrepresentanter med ulik erfaringsbakgrunn på rusområdet, samt ledelse og medarbeidere ved KoRus Vest Bergen.

Forumet skal inngå som en naturlig del av utviklingsarbeidet ved senteret, og bidra til fremtidsrettede tjenester hvor brukerkunnskap og brukermedvirkning inngår som en naturlig del av kunnskapsgrunnlaget.

KoRus Vest Bergen ønsker gjennom oppretting av Erfaringsforum å ta mer systematisk i bruk den kompetansen brukererfaringer representerer i egne innsatsområder. Vi ønsker også å gi kommuner og tjenester drahjelp i å opprette brukerutvalg med mer på systemnivå, og styrke brukermedvirkning på individnivå

Les erfaringsforum sitt mandat her