Søk

Lukk

Brukerinvolvering


God kvalitet i tjenesteutøvelse og tjenesteutforming forutsetter at brukerens erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Brukermedvirkning er en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå; gjennom medvirkning i politikkutforming, påvirkning på systemnivå og individnivå. 

Kommuner og tjenester i Vestland fylke kan ta kontakt med KoRus vest Bergen for å få bistand til å etablere gode systemer for brukermedvirkning på ulike nivå. 

Erfaringskonsulent Anne Eriksen har skrevet en viktig og nyansert artikkel om integrering av erfaringskompetanse i tjenestene. Denne kan du lese her

Bli-involvert.no er en ressurs for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse, og skal bidra til økt brukerinvolvering i tjenestene og i sentrenes eget arbeid. Du finner siden her. 

Last ned gratis PDF-versjon av Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter  her

Les og last ned rapporten Integrering av erfaringskompetanse  her