Søk

Lukk

Brukerinvolvering


God kvalitet i tjenesteutøvelse og tjenesteutforming forutsetter at brukerens erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Brukermedvirkning er en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå; gjennom medvirkning i politikkutforming, påvirkning på systemnivå og individnivå. 

Kommuner og tjenester i Vestland fylke kan ta kontakt med KoRus vest Bergen for å få bistand til å etablere gode systemer for brukermedvirkning på ulike nivå.