Søk

Lukk
Photo by Austin Neill Zahnal on unsplash

Rusarbeid


KoRus Vest Bergen skal være en pådriver og tilrettelegger for godt samarbeid mellom ulike etater i de lokale tjenestene

Personer med rusproblematikk har ofte behov for oppfølging fra ulike tjenesteytere både innen kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dette krever tett samhandling og integrerte behandlingstilbud mellom de ulike aktørene.

KoRus Vest Bergen skal bidra til at tjenestene i Vestland fylke tar i bruk hensiktsmessige kunnskapsbaserte metoder i arbeidet med mennesker med rusproblemer. Dette gjør vi ved å veilede og bidra til faglig utvikling i kommunen og spesialisthelsetjenesten, samt understøtte implementering av ulike faglige veiledere og retningslinjer.

I menyen til venstre finner du informasjon om våre tilbud innen fagområdet rusarbeid/oppfølging av etablert rusproblematikk.