Søk

Lukk

6: Skolens tanker


Hvordan skal skolen jobbe systematisk med rusarbeid og forebygging? Hvilke samarbeidspartnere har skolen å støtte seg på? Hvordan skal skolen best bygge opp et støtteaparat rundt eleven når skolen opplever at hjelpeinnstansene ikke kjenner til hverandre? 

Som skoleleder og medarbeider i skolen er det mange spørsmål en ønsker svar på. Reidar Dale besøker Åsane VGS for å snakke om rusarbeid i skolen og hvordan skolen jobber rusarbeidet. Han møter Rektor Jens-Petter Storheim, Rune Haukedal som er leder for elevtjenesten og miljøfagarbeider Ian Fjeldvig Antonsen til samtale.