Søk

Lukk

4: Ungdommens røst


Som et forarbeid til Rusarbeid i skolen snakket Korus med 15 ungdommer i videregående skole i Fana og Ytrebygda bydel for å få deres prerspektiv. Korus hadde også samtale med ungdommer i Bjørnafjorden kommune. I filmen her prater spesialrådgiver Reidar Dale med tre reflekterte unge om forebygging i skolen.