Søk

Lukk
Photo by Matt Duncan on Unsplash

Pakkeforløp rus og psykisk helse


På denne siden finner du vår e-læring knyttet til Pakkeforløp rus og psykisk helse, som omhandler kommunens rolle i pakkeforløpet. Målet med denne e-læringen er å bidra til å gjøre kommunens rolle i pakkeforløpet tydeligere og løfte kommunens viktigte rolle frem. E-læringen er fordelt på tre tema, kommunens rolle, koordinatorrollen og henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Du finner innholdet på de ulike temaene i menyen til venstre.