Søk

Lukk
Thomas Haug

Thomas Haug

Psykologspesialist/PhD

Arbeidsområder: Thomas sine viktigste arbeidsområder er Rusarbeid og Forskning- og utviklingsarbeid. Han er med på å arrangere og drifte ROP læringsnettverk, holder kurs i tema innenfor Rus og psykisk helse, og er med på å drive nettverk for FACT teamene i Vestland fylke. I tillegg jobber han med FoU, Føre Var, Rus og Vold, samt opplæring og oppfølging av kommunene i forhold til BrukerPlan kartleggingen.  

Utdanning og bakgrunn: Thomas er utdannet psykolog i 2004.Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2016. Thomas har klinisk erfaring fra Tverrfaglig spesialisert behandling og psykisk helsevern, både poliklinisk og på sykehus. De siste årene har han jobbet mest med mennesker med psykoselidelser med og uten rusproblemer. Han har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen fra 2014 som handlet om internettbasert-  og ordinær kognitiv atferdsterapi for ulike angstlidelser.