Søk

Lukk
Therese E. Sjursæther

Therese E. Sjursæther

Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Therese er spesielt engasjert i recovery og brukerinvolvering som er et av hennes arbeidsområder i KoRus Vest Bergen. Hun er kursholder i Motiverende samtale og jobber også med pårørendeinvolvering, pakkeforløp, Tidlig inn og Alor. 

Utdanning og bakgrunn: Therese er utdannet sosionom med godkjenning som klinisk spesialist i rusproblematikk fra FO. I tillegg til master i rusproblematikk har hun videreutdanning i veiledningspedagogikk, gruppeveiledning og motiverende samtale. Therese har flere års erfaring fra oppfølging av personer med rus og psykiske problemer i kommunen. I tillegg har kollegaveiledning vært et viktig arbeidsområde over lengre tid