Søk

Lukk
Reidar Dale

Reidar Dale

Spesialrådgiver

Arbeidsområde: Reidar er spesielt opptatt av barn og unge sine oppvekstvilkår. Det er betre å byggja trygge og sterke barn enn å reparere vaksne. Sosial ulikskap, rusbruk, skjermbruk og ungdom si psykiske helse er område som engasjerer. Reidar arbeider for tida mest med  Bedre tverrfagleg innsats (BTI), Ungdata og ungdom og rus.                        

Utdanning og bakgrunn: Reidar har hovudfag (master) i administrasjon og organisasjonsvitskap. Har også vidareutdanning i ‘Speleavhengigheit og problemskapande dataspeling’. Har arbeidd i KoRus sidan 2012. Han har fleire års erfaring med unge i tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB), og ikkje minst 15 års erfaring frå oppvekstsektoren i kommunal verksemd.