Søk

Lukk
Randi K. Abrahamsen

Randi K. Abrahamsen

Psykologspesialist

Arbeidsområder: Randi jobber særlig med kompetanseområder rettet mot ruslidelser og samtidig rus -og psykisk lidelse (ROP). Hun er koordinator for innsatsen rusarbeid, drifter rop- læringsnettverk, og bistår med implementering av det nasjonale Rus og vold – prosjektet i region vest.

Hun er også kursholder i Motiverende samtale (MI) og koordinerer MI-analyse.

Utdanning og bakgrunn: Randi er utdannet psykologspesialist med fordypning i Rus- og avhengighetsproblematikk. Hun har erfaring fra både døgn - og poliklinisk behandling i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og var teamleder for Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) siste 10 år før hun ble ansatt i KoRus. Ble i 2019 medlem av MINT (The Motivational Interviewing Network of Trainers).