Søk

Lukk
Nina M. Stangeland

Nina M. Stangeland

Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Nina har som hovedansvarsområde å koordinere arbeidet og legge til rette for Opplæringsprogrammet Tidlig inn i Vestland fylke. Opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Vestland fylke er et samarbeid mellom kompetansesentrene KoRus Vest Bergen, RKBU, RVTS og Bufetat. Videre arbeider hun med Barn som pårørende og pårørendeinvolvering, samt Eldre og rus. Andre ansvarsområder er alor (arbeidsliv og rus) og AAH (Ansvarlig alkoholhåndtering). 

Utdanning og bakgrunn: Nina er utdannet sykepleier (HSHS, 1989) og jordmor (HVL, 1998) med master i jordmorfag påbygg (OsloMet, 2020). I tillegg har hun 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (UiO, 2011). Hun har arbeidserfaring både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunehelsetjenesten.