Søk

Lukk
Marit Roksvåg Markestad

Marit Roksvåg Markestad

Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), opplæringsprogrammet Rus og vold og ruskartlegging i kommuner. I tillegg er Marit kursholder og veileder innen samtalemetodikken Motiverende samtale. 

Utdanning og bakgrunn: spesialsykepleier med videreutdanning i rus, erfarings basert master i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer. Marit har flere års erfaring fra Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som behandler i poliklinikk. Her har hun jobbet med voksne pasienter med etablert rus- eller pengespillproblemer. I de siste årene har hun utdannet seg til kognitiv terapeut og underviser og veileder i kognitiv terapi.