Søk

Lukk
Marie Gading Klemetsen

Marie Gading Klemetsen

Psykologspesialist

Arbeidsområder:

Marie er spesielt engasjert i brukermedvirkning og har dette som et av sine viktigste arbeidsområder. Hun er kursholder i Motiverende samtale og jobber videre med overdoseforebyggende arbeid, pakkeforløp, Ungdata samt kartleggingsmetodene HKH og SAT. Marie har også ansvar for hjemmesiden og våre sosiale medier sammen med  kommunikasjonsrådgiver Thomas.  

Utdanning og bakgrunn:

Marie er utdannet psykologspesialist med fordypning i rus og avhengighet. Hun har flere års erfaring fra Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hvor hun særlig arbeidet med unge i døgnbehandling.  Marie har også en 2-årig videreutdanning i kognitiv terapi og motiverende samtale for rusmiddelproblemer, og har siden 2019 vært edlem av MINT (The Motivational Interviewing Network of Trainers).