Søk

Lukk
Else Kristin Utne Berg

Else Kristin Utne Berg

Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Else Kristin jobber særlig innenfor innsatsene Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) og da særlig med BTI-undersøkelsene, rusmiddeltrendsystemet Føre Var og Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) - en kartleggingsmetode hun har vært med å utvikle siden 2002. Faglig utviklingsarbeid har alltid vært hennes interesse og fokus i arbeidet, og hun er bl.a. ansvarlig for utviklingen av SAT-metodikken – Situasjon – Analyse - Tiltak. Else Kristin koordinerer også Tidlig Innsats-områdene på KoRus. 

Utdanning og bakgrunn: Else Kristin er utdannet sosionom og har en MPA fra Handelshøyskolen i København (CBS). Arbeidserfaringen sin har hun først og fremst hentet fra kommunal sektor, som leder for oppsøkende tjenester og lavterskeltilbud til rusmiddelavhengige.