Søk

Lukk
Brita Leivestad

Brita Leivestad

Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Brita er spesielt opptatt av formidling av metoden Motiverende samtale. Hun er koordinator og kursholderfor innsatser hva gjelder Motiverende samtale. Utover det er arbeidsområdene opplæringsprogrammet Tidlig Inn,  Eldre og rus, Barn som pårørende  og AAH (Ansvarlig alkoholhåndtering) 

Utdanning og bakgrunn: Brita er utdannet klinisk sosinom og gruppenalytiker fra Institutt fra gruppeanalyse. Hun har mange års arbeidserfaring som poliklinisk behandler, gruppeterapeut og teamleder i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Hun har og erfaring som behandler fra allmenn poliklinikk innen psykiatri. Brita har tidligere vært rusmiddelkonsulent ved Nav sosial i Bergen kommune.