Søk

Lukk
Birthe Møgster

Birthe Møgster

Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Birthe jobber i en 20% stilling i Korua Bergen med Føre Var rapportene, halvårlige rapporter om rustrenger i Bergen.  Birthe er for tiden PhD-kandidat ved Høgskulen på Vestlandet hvor hun forsker på hvordan implementering av kunnskap fra Etterlatte ved narkotikarelatert død (END)-prosjektet kan formidles ut og implementeres hos hjelpere i ulike utdanninger, og til etterlatte. Andre arbeidsområder som Birthe har arbeidet med er overdoseforebyggende arbeid, pakkeforløp, brukerinnvolvering og pårørendearbeid. Disse arbeidsområdene står nå litt i bero hos henne, på grunn av PhD-arbeidet. 

Utdanning og bakgrunn: Birthe er utdannet vernepleier ved Hvl (1997), Cand. Mag. grad fra Universitetet i Bergen (2000) og har Mastergrad i organisasjon og leiing fra Hvl (2014). Birthe har arbeidet i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling siden 2008, i Avdeling for rusmedisin (AFR), som behandler og leder i ulike seksjoner, blant annet i Floenkollektivet og i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).