Søk

Lukk

Webinar: Hvordan styrke musikkterapitilbudet i rus- og psykisk helsearbeid?

KoRus Midt, NAPHA, KBT og Glimt recoverysenter inviterer til webinar om musikkterapi 15. mai klokken 11.00-12.30

Webinaret erstatter møteinvitasjonen knyttet til «Hvordan styrke musikkens plass i psykisk helse - og rustjenester – invitasjon til en «tenketank». 

Musikkterapi er en integrert behandlingsform innen rus og psykisk helse i flere deler av landet og flere aktører har i en årrekke dokumentert gode erfaringer med dette.

Erlend D. Wormdahl er musikkterapeut ved Glimt Recoverysenter i Trondheim og har erfaring innen rus- og psykisk helse i Fredrikstad, Oslo og Bergen. Han vil dele sine erfaringer med musikkterapi innen rus- og psykisk helsetjenester og vil argumentere for at musikkterapi bør implementeres systematisk i Midt-Norge. 

Webinaret gjennomføres slik:

  • Møteledelse ved Arve Almvik, Napha
  • Innlegg ved Erlend Daaland Wormdahl, Teamleder/musikkterapeut, Glimt Recoverysenter (KBT):
    • Hvordan styrke musikkterapitilbudet i rus - og psykisk helsearbeid? Erfaringer fra musikkterapi i psykisk helse- og rustjenester»
  • Felles drøfting/refleksjon: Hva kan vi i fellesskap gjøre for å fremme økt bruk av musikkterapi i våre tjenester - både kommunalt og innen spesialisthelsetjenesten?                         
Påmelding (frist 14. mai)  her
Her lenke til selve webinaret 

Publisert 13. mai 2020