Søk

Lukk
Photo by Manish Panghal on Unsplash

Ukens spørsmål: Hva er syntetisk cannabis?

Cannabis har vært gjenstand for mye oppmerksomhet de senere år både i Norge og Internasjonalt. Mange har spørsmål omkring cannabis og bruk av cannabis. Vi vil her forsøke å belyse noen av de mest aktuelle spørsmålene omkring cannabis basert på oppdatert kunnskap og forskning. Vi vil ta for oss et spørsmål hver uke. Ukens spørsmål: Hva er syntetisk cannabis?

Syntetisk cannabis referer til en gruppe kjemisk fremstilte stoffer som binder seg til de samme reseptorene i hjernen som virkestoffene i cannabis. Ruseffekten er rapportert å være tilsvarende cannabis, men syntetiske cannabinoider er imidlertid langt mer potent enn naturlig cannabis. Dette gjelder både i form av sterkere ruseffekt og muligens lengre varighet av påvirkning. Syntetiske cannabinoider kommer som regel i pulverform og selges ofte blandet sammen med urteblandinger. Det inntas vanligvis ved at man røyker slike urteblandinger eller blander pulver i tobakk eller liknende.

Les mer her

Publisert 15. mai 2020