Søk

Lukk
0

Tilskuddsordninger får tidligere søknadsfrist for 2023

Den nye søknadsfristen for 2023 vil gjelde for mange av tilskuddsordningene rettet mot blant annet organisasjoner og stiftelser hvor det er konkurranse om midlene.

Utvalgte tilskuddsordninger vil også få et nytt og tilpasset søknadsskjema i en ny søknadsportal. Det vil komme mer informasjon om dette senere. 

Helsedirektoratet gjør endringen for å kunne gjennomgå søknader, sende ut vedtaksbrev og utbetale tilskudd så tidlig som mulig. Følg med på Helsedirektoratet sine nettsider for utlysning av tilskudd for 2023. Du kan også abonnere på innhold på helsedirektoratet.no.

Teksten er hentet fra Helsedirektoratet og kan leses ved å klikke her. 


Publisert 1. september 2022