Søk

Lukk

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har lyst ut ‘Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn’.

Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn.

NB! Merk kort søknadsfrist: 19. oktober.

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Tilskudd_til_systematisk_identifikasjon_og_oppflg/.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Bufdir. eller til oss her på KoRus. Send e-post til Reidar Dale hvis du ønsker mer informasjon. 


Publisert 7. oktober 2020