Søk

Lukk

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.

Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn og har søknadsfrist 1. oktober.

Bufdir forvalter tilskuddsordningen og vil bistå og veilede kommunene med utviklingsarbeidet.

Les mer om ordningen og søk på Bufdir sine sider ved å klikke her. 


Publisert 13. september 2022