Søk

Lukk
Paper people surrounded by hands in gesture of protection. Concept of insurance, social protection and support.

Tilskudd til kommuner for å jobbe bedre og mer systematisk med utsatte barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lyst ut midler, og KoRus Bergen følger opp tilskuddsordningen regionalt.  

Bufdir forvalter tilskuddsordningen og ønsker du mer informasjon så ta gjerne kontakt med spesialrådgiver Reidar Tore Dale eller på telefon +47 922 84 662.

Søknadsfrist: Søknadsfrist for 2021 er 8. oktober. 

Les mer om målsetningen og regelverket samt søk om tilskudd her:

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (bufdir.no)

 

 


Publisert 15. september 2021