Søk

Lukk

Rusfaglig forum - Tid for hjem - oppfølgning av ROP-pasienter

Rusfaglig Forum 10. desember 2020. Botilbud til brukere med ROP-lidelser: Suksessfaktorer, utfordrings-bilder og praksiseksempler.

Rusfaglig Forum skal ta opp aktuelle problemstillinger innen rusfeltet

Presentasjon av rusmiddeltrender gjennom Føre Var.

Botilbud til brukere med ROP-lidelser: Suksessfaktorer, utfordrings-bilder og praksiseksempler.

 

Åpent for alle som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer.

Rusfaglig Forum koster i år kr. 300,- for å sikre at påmeldte møter frem.

   
      Sett av dagen, program og lenke til påmelding kommer tidlig høst.

Publisert 26. juni 2020