Søk

Lukk

Tid for hjem – oppfølging av ROP pasienter.

Rusfaglig Forum 10. desember 2020. Suksessfaktorer, utfordrings-bilder og praksiseksempler.

Presentasjon av rusmiddeltrender gjennom Føre Var.

Rusfaglig Forum skal ta opp aktuelle problemstillinger innen rusfeltet

Åpent for alle som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer.

Rusfaglig Forum koster i år kr. 300,- for å sikre at påmeldte møter frem.

          Sett av dagen, program og lenke til påmelding kommer tidlig høst.

Publisert 26. juni 2020