Søk

Lukk

Temahefte BrukerPlan 2019

Sammenligning av mottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer. Utviklingstrekk og status.

Rapporten er en analyse av tjenestemottakere med rus- og psykiske helseproblemer i
kommunene i BrukerPlan, et system for registrering og presentasjon av opplysninger.
Kommunene rapporterer årlig opplysningene til BrukerPlan, Helse Stavanger. Fra BrukerPlan
publiseres årsrapporter, kommunale rapporter, temarapporter og annet statistiske materiale
etter behov. I flere år har BrukerPlan kun omfattet tjenestemottakere med rusproblemer. Fra
2015 har kommunene i tillegg rapportert opplysninger om mottakere med kun psykiske
helseproblemer.

Formålet med rapporten er å dokumentere en ny kategorisering av tjenestemottakerne fra
2018 og å sammenligne opplysninger om mottakerne. Vi beskriver kort noe av utviklingen for
brukere med rusproblemer og brukere med kun psykiske helseproblemer.

 

Les rapporten her

 


Publisert 21. november 2019