Søk

Lukk

Sveio kommune satsar på sårbare og utsette barn og unge

Sveio er ein av mange kommunar i Vestland fylke som jobbar med samhandlingsmodellen Betre tverrfagleg innsats (BTI). Det var ei samla prosjektgruppe som fredag 15. mai orienterte KoRus Bergen og KoRus Stavanger om satsinga på barn og unge i Sveio kommune.

Antibac var plassert ved inngangsdøra og det var god plass mellom stolane, så smittevernsreglane hadde kommune også kontroll på.

 

Kommunen har utarbeida ei flotte heimeside som både tek omsyn til barn og unge, foreldre/vaksne og til tilsette.

Klikk og bli inspirert!

https://sveio.betreinnsats.no/

 

Prosjektleiar Gunnhild Staupe til venstre og kommunalsjef for skule og oppvekst Solfrid Lier Habbestad til høgre.
Ikkje verdas beste fotograf KoRus sendte av garde til Sveio :)
 

Les om meir om Betre tverrfagleg innsats her: http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/


Publisert 19. mai 2020