Søk

Lukk

Storsatsing: Unge og rus - rusarbeid i skolen

Over 60 skoler i Vestland skal de neste årene delta i nettverk i regi av KoRus. Samlingene med skolene vil foregå både digitalt og fysisk, og nå i uke 43 vil de første samlingene gå av stabelen.

Rusarbeid i skolen har som mål å sikre struktur for det rusforebyggende arbeidet, og gi innsikt og oversikt over konstruktive handlingsalternativer når det gjelder elever som bruker rusmidler. Programmet vil bestå av digitale- og fysiske nettverkssamlinger samt en rekke e-læringsfilmer. I første omgang er det bare de som er påmeldt som har tilgang til filmene.

Ved å gjennomgå programmet vil skolene kunne: 

  • Få økt kompetanse om rusmidler.
  • Bli bedre i stand til å håndtere rusbruk blant elevene.
  • Få gode rutiner for rusforebyggende arbeid. 
  • Få innspill på hvordan inkludere temaet rus i undervisningen og i «folkehelse og livsmestring».
  • Få metoder for å tematisere rus  i møte med elever og foreldre, både individuelt og felles.

Publisert 22. oktober 2021