Søk

Lukk
Photo by Manish Panghal on Unsplash

Ukens spørsmål: Hva er forskjellen på avkriminalisering og legalisering av cannabis?

Cannabis har vært gjenstand for mye oppmerksomhet de senere år både i Norge og Internasjonalt. Mange har spørsmål omkring cannabis og bruk av cannabis. Vi vil her forsøke å belyse noen av de mest aktuelle spørsmålene omkring cannabis basert på oppdatert kunnskap og forskning. Vi vil ta for oss et spørsmål hver uke. Ukens spørsmål: Hva er forskjellen på avkriminalisering og legalisering av cannabis?

Internasjonalt ser man en endring i lovgivningen i mange land. Noen steder, som for eksempel Portugal, har man avkriminalisert bruk av cannabis og andre narkotiske stoffer. I Canada og Uruguay og flere amerikanske stater har man legalisert bruk og omsetning av cannabis. I Norge er det for tiden et lovforslag om avkriminalisering av bruk av narkotiske stoffer som nå er til høring.

Ofte ser man at begrepene avkriminalisering og legalisering blandes sammen. Dette er imidlertid ikke det samme og har konsekvenser for lovgivning og politikk.

Avkriminalisering betyr at cannabis er ulovlig men bruk og besittelse av små kvanta til eget bruk møtes ikke med straffereaksjoner. Man kan fortsatt bli pålagt sivilrettslige reaksjoner som møteplikt for en ruskonsulent, beslagleggelse av stoff etc.

Legalisering betyr at Lovforbud mot cannabis fjernes og det vil etableres et legalt marked for omsetning. Omsetning vil som regel være underlagt statlige reguleringer tilsvarende andre legale rusmidler som alkohol.

Les mer her


Publisert 19. mars 2020