Søk

Lukk

Snakk om ROP

NKROP og KoRus øst arrangerer en gratis digital fagdag om kartlegging av rus og psykiske helseproblemer 09.06.21, klokken 09.-11. Kurset er for alle ansatte i kommunen som kartlegger rus og psykiske helseproblemer.

Informasjonsvideo om temaet og dagen finner du her


Det vil vil det bli innlegg fra Arild Bækkevold (Statsforvalteren i Innlandet), Lise Hellum-Håkestad & Malin Taihaugen (KoRus-Øst) og Tore Willy Lie fra oss, Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Påmeldingsfrist innen 07.06.21, meld deg på  her 

I etterkant samme dag blir også den digitale håndboken "Snakk om ROP" om samme tema publisert her

Arrangementet og håndboken har blitt til i et samarbeid mellom oss og KoRus-Øst


Publisert 25. mai 2021