Søk

Lukk

Rapport: Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

SINTEF har siden 2007 årlig samlet inn årsverkstall for psykisk helsearbeid i alle landets kommuner, og denne rapporten (IS24/8) omhandler både rus og psykisk helsearbeid i kommunene, samt kontakt med de ulike kompetansesentrene. I Vestland fylke kjenner alle kommunene til KoRus og 91 % oppgir at de har vært i kontakt med KoRus i løpet av 2020. 

I årets rapport har 294 kommuner rapportert på sin kontakt med kompetansesentre, og hele 93 % av disse oppgir å ha vært i kontakt med et av de 7 KoRusene. 72 % benytter seg av nettsidene, 62 % har deltatt på kompetansehevnede tiltak og 59 % har hatt konkret samarbeid med et KoRus. Nesten alle kommunene oppgir å være fornøyd eller svært fornøyd med kontakten med KoRus.  I Vestland fylke kjenner alle kommunene til KoRus og 91 % oppgir at de har vært i kontakt med KoRus i løpet av 2020. 

Rapporten er omfattende og omhandler informasjon om årsverksinnsats i kommunene og måloppnåelse og utfordringer knyttet til opptrappingsplanen for rusfeltet. Arbeid knyttet til sentrale tema selvmord, selvskading, overdose, vold og overgrep, bolig og arbeidstiltak gjennomgås. Rapporten omhandler også oppfølgning av pårørende, eldre og barn og unge, i tillegg til brukermedvirkning i kommunene. 

Les hele rapporten her

Publisert 26. november 2020