Søk

Lukk
0

Rådgivende enheter for russaker – hva vet vi?

I Rusfaglig Frokost sending på Facebook på fredag 28.10 skal vi forsøke å svare på disse og flere spørsmål.

Fra 1. juli 2022 ble alle kommunene pålagt å ha en rådgivende enhet for russaker. Enheten ble opprettet som en del av forslagene til rusreformsutvalget i NOU 2019:26. Vi i KORUS Bergen får henvendelser fra dere ute i kommunene som er usikker på hvordan din kommune kan organisere en slik enhet. Hvem bør sitte i den? Kan vi samarbeide med andre kommuner? Hvordan unngår vi å blande roller? Er dette helsehjelp eller er det straff? I Rusfaglig Frokost på fredag 28.10 skal vi forsøke å svare på disse og flere spørsmål. Else Kristin Utne Berg fra KORUS Bergen kommer og Steinar Skaug, Tiltaksleder Tidlig Ute og Rådgivende enhet for russaker i Bergen Kommune. Bergen Kommune har fått sine første saker og Skaug er med for å dele sine erfaringer med dere. Har du spørsmål kan du sende dem til oss i chatten på eventet eller på e-post til programleder Thomas Anthun Nielsen ved å klikke her. Vi ber om at spørsmålene er sendt før torsdag klokken 11.00 slik at vi får forberedt svarene før sending. 

Sendingen ser du ved å klikke her. Sendingen blir også liggende på våre hjermmesider slik at du kan se den i opptak også. 


Publisert 25. oktober 2022