Søk

Lukk
0

Rådgivende enhet for russaker

Alle landets kommuner skal innen 1. juli ha en rådgivende enhet for russaker. Kommunene kan organisere enhetene slik de mener det er mest hensiktsmessig. Dette var bakteppet da statsforvalteren i Vestland og KORUS Bergen inviterte til nettverkssamling for dele erfaringer mellom kommunene og for å forsøke å svare på spørsmålene kommunene sitter inne med.

Nettverkssamlingen var en del av arbeidet som statsforvalteren i Vestland og KORUS har for å bistå kommunene etter at Stortinget vedtok at det skal etableres rådgivende enheter for russaker i kommunene. Enhetene skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika. Les mer på Regjeringen.no her. 

- På denne samlingen fikk vi lære mer om hvordan Bergen og Kinn Kommune har organisert de rådgivende enhetene. Siden det er opp til kommunene selv å bestemme hvordan de ønsker å organisere enhetene var det spennende å høre hvordan de to kommunene hadde organisert seg og vi fikk også dykke ned i tankene bak valgene, forklarer Else Kristin Utne Berg.

Hun er en av forfatterne av rapporten «Rådgivende enheter i russaker» (åpnes i et nytt vindu) som bl.a. beskriver hvordan KORUS kan bistå kommunene med kompetanse inn i dette nybrottsarbeidet. Hun understreker at det vil komme mer informasjon fra Helsedirektoratet i løpet av de kommende ukene som forhåpentligvis vil svare ut flere av spørsmålene fra kommunene. 

- En av tilbakemeldingene vi fikk var behovet for flere samlinger som denne. Sammen med Statsforvalteren er dette noe vi vil prøve å få til og invitere kommunene i Vestland inn i nettverksmøter. En annen diskusjon var hvordan rustester skal brukes og om enhetene skal være en del av straffesporet etter hjelpelinjen. Gitt de rådgivende enhetenes oppgaver og mandat slik dette er vedtatt av Stortinget og senere Høyesteretts domsavsigelser, er det avklart at målgruppen for de rådgivende enhetene er personer som ikke er rusmiddelavhengige eller har en kjent rusmiddelproblematikk. Rusmiddelavhengige og de med en kjent rusmiddelproblematikk skal ikke straffes for oppbevaring av narkotika til eget bruk, men eventuelt henvises til helsehjelp (det såkalte «hjelpe-sporet»). Øvrige personer som pågripes av politiet og er i besittelse av rusmidler til eget bruk henvises til rådgivende enheter, som har sanksjonære oppgaver (det såkalte «straffesporet»). På bakgrunn av dette er det forventet at det (hovedsakelig) er ungdom eller unge voksne som gjennom påtaleunnlatelse blir henvist til enhetene for råd/veiledning og eventuell ruskontroll der dette er satt som vilkår.

- Vi forstår at det er mange kommuner der ute som har spørsmål og vi i KORUS Bergen er tilgjengelige for å bistå dere i kommunene med rusmiddelkompetanse og komme med innspill til både organisering av og innhold i de rådgivende enhetene.


Publisert 26. september 2022