Søk

Lukk

ROP-rapport (2013)

For å fremskaffe kunnskap om behov relatert til ROP retningslinjen gjennomførte KoRus vest Bergen høsten 2012 en spørreundersøkelse overfor ulike tjenester i kommuner i Hordaland/Sogn og Fjordane. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i regionene.

Formål med undersøkelsen:

  • Fremskaffe oversikt over hvordan personell arbeider med kartlegging og oppfølgingsarbeid.
  • Vurdere forskjeller (gap) mellom praksis og anbefalte retningslinjer for arbeid med rus og psykiske lidelser.
  • Fremskaffe kompetansebehov hos profesjoner med tanke på å planlegge utviklingstiltak for tjenestene.
  • Anvende resultatene med tanke på implementering av veileder /retningslinjer innenfor rus og psykisk helse.