Søk

Lukk

Pårørende-involvering i kommunene i Vestland fylke 2020

Kommunene i Vestland ønsker økt kompetanse rundt pårørendeinvolvering i tjenestene.

På bakgrunn av KoRus vest sitt oppdrag om å bistå kommune med kompetanse i tidlig innsats og pårørendeinvolvering, er det gjennomført en undersøkelse i kommunene i Vestland fylke.  Målet for undersøkelsen har vært å kartlegge hva kommunene har behov for av kompetansehevende tiltak i deres arbeid for barn og voksne pårørende. Tilbakemeldingene fra kommunene viser behov for støtte i dette arbeidet, ved at det arrangeres fagdager og læringsnettverk. Dette vil kunne bidra til at tjenestene i større grad blir i stand til å styrke arbeidet med pårørendeinvolvering.