Søk

Lukk

Ny rapport: Ingen økning i unges psykiske plager.

For første gang på mange år viser den årlige ungdata-undersøkelsen ingen økning i andelen unge som rapporterer om mange psykiske plager.

Ny nasjonal ungdatarapport 2020: Ingen økning i psykiske plager blant norsk ungdom.

For første gang på mange år viser den årlige ungdataundersøkelsen ingen økning i andelen unge som rapporterer om psykiske plager. Undersøkelsen viser at det står bra til med norsk ungdom. 85% av ungdommen er tilfreds med livet. De aller fleste er fornøyd med foreldrene, skolen og lokalmiljøet. DE fleste lever aktive liv der fritid, sosiale medier, dataspill, trening, organisert aktivitet, skolearbeid og omgang med venner preger hverdagen. Til tross for mange lyspunkter i undersøkelsen viser tallene at 7% av ungdommene rapporterer at de jevnlig utsettes for mobbing fra jevnaldrende. 14% har opplevd ulike former for seksuell trakassering.

De siste årene har ungdataundersøkelsen rapportert om en økning i bruk av cannabis, spesielt blant gutter. Årets undersøkelse kan tyde på en utflating av denne utviklingen.

Rapporten baserer seg på ungdataundersøkelser gjennomført i årene 2018-2020. Alle målingene er foretatt før corona-pandemien slo til med full kraft i Norge.

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss i KoRus Vest Bergen ved å klikke her