Søk

Lukk

Lavterskel nyhetsbrev, oktober

Årets sjette nyhetsbrev er ute! I denne utgaven er temaet møtet med hverdagen etter endt rusbehandling - en stadig tilbakevennende utfordring. I tillegg er det satt fokus på overdoseforebygging og rusmiddelbrukere med minoritetsbakgrunn. Vel lest!

Dette er årets sjette utgave av Lavterskel Nyhetsbrev. En stadig tilbakevendende utfordring er møtet med hverdagen etter endt rusbehandling. Fyll Dagene er en messe der personer som har blitt rusfrie kan bli kjent med de ulike rusfrie tilbudene som finnes. På grunn av koronasituasjonen ble messen i år avlyst, og i stedet ble det arrangert en livesending på Facebook ledet av Petter Uteligger. I dette nummeret har vi intervjuet en bruker som har hatt godt utbytte av å delta på messa. Vi har også et intervju med Tonje Anholt som var initiativtager til livesendingen.

En av grunnpilarene til overdosestrategien er å få brukere til å endre inntaksmåten av opioider fra injeksjon til røyking. Blant tiltakene som kommer er produksjonen av en film om temaet, og et informasjonskort som skal deles ut til brukerne. For å høre mer om dette har vi intervjuet overdosekoordinator i Oslo kommune og spesialkonsulent ved Korus Oslo, Silje Finstad. Oslo kommune har nylig publisert en utredning om utendørs væresteder for rusavhengige som ser på fordeler og ulemper knyttet til dette. Vi har også intervjuet lederen i en ny brukerforening for rusbrukere med minoritetsbakgrunn. I tillegg presenteres ny forskning og nytt fra kommunetorget.no

Last ned og les nyhetsbrevet her