Søk

Lukk

Hvordan kan vi sikre at ungdom med psykiske plager får hjelp når de trenger det?

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgsjenester har lansert rapporten "Ungdom med uavklart tilstand - Samhandling mellom kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og BUP". Bakgrunnen for rapporten er historien om 17 år gamle "Jonas", som tok sitt eget liv. Last ned o

Ukom publiserer i dag rapporten "Ungdom med uavklart tilstand - Samhandling mellom kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og BUP". Bakgrunnen for rapporten er historien om 17 år gamle "Jonas", som tok sitt eget liv. Vi har undersøkt hjelpeapparatet som møter Jonas og andre unge med uavklart psykisk tilstand. Hvilke risikoforhold finnes i tjenesten, som kan føre til at noen ikke fanges opp?

Last ned og les rapporten her