Søk

Lukk

Føre Var 2-2020

HOVEDFUNN: Svak nedgang i bruk og tilgjengelighet på cannabis. Svak økning i bruk og tilgjengelighet på GHB/GBL og en nedgang i bruk av heroin. Covid-19-restriksjonene påvirker alkoholbildet.

Føre Var rapporten utgis to ganger i året og gir et bilde av rustrendene i Bergen. Høstens Føre Var-rapport viser at covid-19-restriksjonene har påvirket rusmiddelbildet i Bergen. Vi ser en svak nedgang i bruk og tilgjengelighet på cannabis sammen med en svak økning i bruk av GHB/GBL og e nedgang i bruk av heroin. Særlig ser det ut til at dette er tilfellet når det gjelder alkohol; salg av alkohol fra Vinmonopolet og butikker viser en sterk økning i de siste månedene. Ikke uventet ser mange kilder som bl.a. leverer til utelivsnæringen en nedgang i salgstall for alkoholprodukter.